............... M I A S T A ...............


2009, 2011

............................................................

............................................................


P R Z E W O D N I K I

QUALITÉ TOURISME™


www.parismuseumpass


www.visitparisregion


www.monuments-nationaux

F R A N C J A

Zwiedzone miejsca. Powiększ mapę...☐

Francja jest największym państwem w Europie, rozciągającym się od Morza Północnego, aż po Morze Śródziemne. Na wschodzie i południu okalają łańcuchy górskie, a w jednym z nich leży Mont Blanc, najwyżej położony punkt Europy Zachodniej (4 810 m.n.p.m.). W nizinnej części Francji leżą dorzecza czterech rzek: Sekwany na północy, Loary i Garonny płynących w kierunku zachodnim, oraz Rodanu, który wypływa z Jeziora Genewskiego i wpada do Morza Śródziemnego.

INFORMACJE............... M I A S T A ...............


............................................................

............................................................