................. M I A S T A .................


............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

N I E M C Y

Zwiedzone miejsca. Powiększ mapę...☐

Niemcy rozciągają się od Morza Północnego i Bałtyckiego na północy do Alp na południu. Przez Niemcy przepływają największe rzeki Europy: Ren, Dunaj i Łaba..








................. M I A S T A .................


............................................................

............................................................

............................................................

............................................................